dimarts, 21 de juny de 2011

UN MUNT DE PERSONES CONSCIENTS I LLUMINOSES


Fa pocs dies la "NASA" deixava d' "informar" sobre possibles apropaments i/o col·lisions de meteorits o altres objectes majors, amb el planeta Terra, i sorprenia tothom enviant als seus empleats un advertiment segons el qual se'ls diu que es preparin per les emergències geofisiques que s'acosten... És curiós que per un costat "deixin d'informar" i per l'altra es faci públic aquest advertiment.  També de forma paral·lela un congressista nord americà manifestava la importància de sortir de les ciutats i traslladar-se al camp...  Hom es pot preguntar:  "volen espantar la gent?"  O això, d'alguna manera vol dir que tothom comenci de prendre "mesures" al respecte?
Gram part de les "societats modernes" son dependents integrals de totes les qüestions bàsiques: l'electricitat (amb la qual funciona gairebé tot); l'alimentació ( abastaments de grans superficies i  comerços); les telecomunicacions i combustibles, etc.  Algú s'ha parat a pensar què podria passar si avui per demà fallés el fluid elèctric (al menys per un temps), i tampoc s'abastessin les grans superficies, d'aliments i altres articles, allà on tothom va cada dia, massivament, a comprar de tot, si fallessin els combustibles i la telecomunicació... Què succeiría en una gran ciutat si es donessin, de cop i volta, aquestes circumstancies ? Es clar que molts es pensen que això és ciència ficció...

                       
                           TUNGUSKA (Siberia) 1908 (segle XX) l'explosió fou de dimensions atòmiques
La reflexió que proposo no és per "inquietar" ningú, sinó per observar aquest tema des de la Consciència, des d'on s'haurien de prendre sempre les "decisions importants".
La idea d'anar "al camp" és per evitar tot tipus de "caos" i l'aprendre o l'haver après a ser "autosuficents", és per sobreviure amb molte més possibilitats davant qualsevol emergència de curta o llarga durada.
És possible i fin i tot probable que, com a éssers espirituals experimentant en la materia, els éssers humans tinguem de viure especials experiències còsmiques planetàries, encara que també és possible que, la intensitat, abast o grau del que pugui succeir al nostre meravellós món Terra, estigui d'alguna manera molt extraordinària, controlat per ELLS, els que estan observant tot el nostre procés humà (des de sempre), i en aquests moments, els importants instants cíclics que estem vivint, junt amb el nostre Sistema Solar, vers el Centre Galàctic, tal i com ve succeint aproximadament cada vint - i - sis mil anys. 

                                                   La nostra casa & la nostra nau
Tot és VIDA en moviment, i tot i tots, ESTEM INTERCONNECTATS, com és sabut i com hem dit ja moltes vegades.  Tot afecta a tots, i comprendre-ho, i aprehendre-ho plenament, ESTÀ EN FUNCIÓ DEL NIVELL DE CONSCIÈNCIA DESPERTA, que cada ésser humà disposa: així podem ser útils al Planeta objectivament.
SI UN BON NOMBRE D'HUMANITAT CONSCIENT VOL AMB FERMESA:  la superació, el creixement, l'inici d'una nov època amb nous i elevats VALORS, un vertader "paradigma" que ajudi l'ésser humà elevar-se vers el pla tetradimensional i encara altres plans de més elevació i progrés, on l'ésser humà ja no lluiti per "tenir o acumular", sinó per SER en plena Consciència de si mateix, on tot sigui constructiu i benèfic, on les malalties estiguin erradicades, on el Progrés Evolutiu sigui per AMOR:  NO TINGUEU CAP DUBTE QUE AQUEST SERÀ EL NOU MÓN AL QUAL ENS ENCAMINEM.  I HO SERÀ PERQUÈ UN MUNT D'ÉSSERS DESPERTS -CONSCIENTS- FINALMENT HAURÀ PRES LA FERMA DECISIÓ.
I això no és utòpic, amics i amigues, encara que ho pugui semblar.  Utòpic (i inútil) és tant sols pensar que això és "utòpic". 
Res no és "impossible", si una "massa critica" Conscient i Lluminosa, ES PROPOSA TRANSFORMAR-HO TOT.  I al nostre Planeta aquesta "massa" j s'està formant.  I aquests moviments d' indignats, en el seu fons global cerquen aquest canvi genral de rumb, ja imprescindible, pel Planeta i la Humanitat.
La única alternativa vàlida és la CONSCIÈNCIA: com més s'hi basin i actuin amb aquest Principi de l'HOME CONSCIENT, hi haurà més claretat i objectivitat, en tot el qu es vagi plantejant com Camí i Direcció.
                                    
                                                                                      
                                                                               

dimecres, 8 de juny de 2011

ACTIVAR L'ALERTA CONSCIENT


Tots partim d'una "base psicològica" força comuna el principi de la qual és l'  "Ego Subjectiu, Múltiple o Subconscient" amb que es "culturalitza" socialment l'ésser humà, és a dir, tots i cada un de nosaltres des que arribem a aquest món, i des de fa mil·lenis, i d'acord a les "necessitats que ens han anat etzibant" a cada època.   Les grans institucions polítiques, econòmiques i religioses son les que sempre n'han tingut cura a instàncies dels grups "elitistes" que hi ha dalt de tot de la piràmide de poder.  La "Clau" ha sigut bàsicament, ocultar, fer que l'home ignori llur Essència més pura, llur Consciencia emanant,  el seu Destí gloriós i immortal, totes les seves possibilitats regeneradores, totes les possibilitats  "·moltes d'elles en estat latent i/o embrionari", que pot desenvolupar en un creixement completament progressiu físic, psíquic, anímic i espiritual: Aquest és el vertader Camí a la Llibertat Integral, com a culminació del pas experimental de l'ésser humà per la "materia densa" o "pla tridimensional".  Hom "no contava" amb la greu i llarga manipulació de que ha sigut objecte, i que ha fet romandre l'home molt més temps del que s'esperava, en aquest pla, i malgrat tot, "extraient-ne lliçons i creixement".
Als nostres dies, finalment, arriba l'hora del DESPERTAR, de recuperar la memòria perduda enmig dels dogmes i els enganys psicològics, de recordar la voluntat d'experimentar en aquest pla de 3 dimensions...

                                                                                    
S'ha acabat el temps per aquestes "élites" impostores, amb el mateix final i principi del Cicle Còsmic.  Elles també ho saben i saben el que els espera pels "danys tant llargament infringits a  la
Humanitat. Saben que la seva fi ha arribat.  A nosaltres, éssers humans amb anhels del "Despertar", això no ens interessa, ni poc, ni molt, en tenim prou amb "saber" i "viure" el present, perpo sobretot el nostre, el de cada dia.
La nostre "base psicològica" doncs, és l' "Ego Subjectiu" comú a tota la  Humanitat.  Un "programa" que en principi havía de servir únicament pel temps que passem en aquest món, en un cos físic. I sobretot "sota control" de cada ésser humà, quina regència és el propi Ésser Intern que, com hem dit ja moltes vegades, ES EL JO SUPREM I VERTADER DE CADASCU.
El "drama" sobrevé quan l'Ego subjectiu o "programa" s' apodera de la Ment i fa que l'home, literalment oblidi la pròpia existència del seu Ésser Intern, el nostre Jo Diví, aquest Ésser Andrògin Lluminós, que fa que la raça humana sigui tant "especial" en el Cosmos i amb la possibilitat de desenvolupar-se en els diversos àmbits dimensionals.  Geneticament l'ésser humà,
-explíca Alex Collier -, porta en si mateix 22 races diferents,  i  civilitzacions abançades de l'espai, han qualificat l'ésser humà terrestre com a REALESA.

  I QUE ES POT FER ?  ACTIVAR L'ALERTA CONSCIENT: VIURE L'INSTANT...                                                                                   

Un cop tenim la informació, ens cal començar a practicar l' "Auto Observació Psicològica", que no és altre cosa sinó que l' Activar-nos Mentalment PER VIURE L'INSTANT PRESENT A FONS. I així, d'instant en instant, fer-nos conscients dels nostres pensaments i accions, per descobrir "qui actua realment en nosaltres: l' Ego Subjeciu, o la CONSCIENCIA ?  Al principi, costa una mica "Activar-nos per estar Alerta" doncs la nostra ment egoica ens distreu i ens porta on ella vol.  Persistint un xic en la pràctica, la nostra Alerta Conscient va guayant terreny. I hom pot esdevenir ja observador i observat de qualsevool circumstància propia de la Vida.
Quan hom està ja practicant aquesta "Alerta" convé, al final del dia i en el nostre racó més íntim, on ningú no ens pugui interrompre, fer la RETROSPECCIÓ DEL DIA, que significa passar la nostra pel·licula del dia, en sentit retrospectiu, és a dir, des del moment actual fins al moment en que ens hem llevat.  Cal estudiar, reflexionar, explorar, estudiar, totes les escenes del dia en conflicte, on hàgim realment "naufragat"a causa de les nostres circumstàncies, escenes on hagi esclatat la nostra "ira", on hàgim faltat greument a algú: estudiar l'escena, els factors que hi han intervingut, l'ego principal, la circunstància concreta.  I esmenar-nos per compredre be cada situació viscuda, amb la sana intenció d'anar descartant l'Ego i posar-hi en tot la Consciència: AIXI ANEM DESPERTANT A LA VERTADERA REALITAT CONSCIENT.