dilluns, 28 de novembre de 2011

TREBALL CONSCIENT I PERSONAL: LA BASE DEL CANVI


És un treball laboriós i d'anar transitant, quelcom que es va laborant i que va prenent forma, no sense esforç, no sense posar-hi voluntat, no sense posar-hi la Consciència.  I amb una gran esperança, sabent que es fa el camí.  I sabent que cada persona és un univers interrelacionat que convergeix amb els altres, paral·lelament i des de les distintes fases de la pròpia i personal experimentació en aquest món de la matèria densa, explorant, vivenciant i fent per "recordar la memòria còsmica", circumstancialment "oblidada" pel mateix trauma i trànsit que suposa venir a la vida humana,  per cada ésser en aquesta freqüència vibracional.
"Afíns amb afíns s'ajunten", aquesta gran Llei Còsmica, que funciona pel be de tots, també quan els ideals i els anhels son alts i nobles, fa que inopinadament, les persones ens trobem o retrobem, en l'aparent laberint de la vida, que ens puguem donar la ma i posar-nos junts a caminar, finalment, en aquells "projectes i metes" que teníem predestinats en el més profund de l'Ànima, des dels moments transcendentals d' entre vides, quan des de la més lúcida i nítida Consciència, se'ns ajudà a prendre decisions i compromisos, tant per resoldre els deutes pendents, com per iniciar camins de progrés espiritual i humà, en els quals "hom ajuda i és ajudat", en els quals "hom cerca llum i és alhora, llumenera per altres", en circumstàncies anàlogues comunes, que reforcen, al menys per un temps específic, la pròpia "afinitat que  ens uneix" uns amb altres, en trams específics del camí.


No tothom contempla les coses així.  Cal recordar que cadascú te el seu propi moment per "veure-hi clar", per comprendre per si mateix  què estem fent al món, i el que és molt important també: en quina direcció volem anar... (a partir d'haver entès algunes coses).
El nostre petit grup (obert a créixer, com tothom sap) en aquests pocs anys d'existència com a tal, ha tingut i està tenint coneixements interns i pràctics diversos.  Un de general que fa referència a tots i cadascún, és que cadascú te de fer el seu propi i particular creixement personal...  I també, que cal posar ordre en la pròpia vida.  Si existeix desordre a la nostra vida diària, és perquè en el nostre interior hi existeix aquest desordre que es reflecteix en l'exterior. Mai no s'ha de "confondre o justificar" aquest "desordre" amb actituds de "rebel·lia social o revolucionària", com passa tant sovint.
Si realment estem "desorganitzats" com a éssers humans (que sí que ho estem, en general), per dins, i en conseqüència per fora: psíquicament i anímica, cal acotar aquesta lamentable situació.  I l' única "contrapartida" és el Despertar de la Consciència en l'ésser humà...  Aquesta és una de les lliçons més elementals i bàsiques que ha tingut d'aprendre el "Cercle de Llum Montserrat" si és que realment volia avançar i progressar.

                            
                                                                                
Laborant en aquesta direcció, més endavant, una cosa porta l'altre: ni hom pot començar una casa per la teulada, com tampoc es pot pretendre,  que per un "caprici inconscient" hom pugui esperar que es produeixin "a dojo espectacles còsmics de llums" per la cara bonica dels concurrents, i molt menys "diàleg i confraternitat" amb els Éssers de Llum de Montserrat que, a més, conèixen els nostres veritables anhels i els treballs reals que esmercem per créixer en Consciència  i Freqüència de Vibració. 
Cal prioritzar la "sinceritat" entorn al "treball individual", del dia a dia,  vivint el present, amb totes llurs conseqüències, "estudiant al propi ego",  nogensmenys que per "sotmetre'l", per posar-lo al nostre servei (i que no sigui a l'inrevés, com esdevé quan no ens auto observem) a  través de la pròpia ment neta i serena,   i per tant reduint-lo a la "mínima expressió".   Perquè el "timó" de la nostra vida quedi a mans de la Consciència, que ens connecta amb el nostre Ésser Intern: el més Savi, el més Diví, el més Lluminós de l'ésser humà...
Un grup d'éssers humans així, desperts consciencialment, son vertaderament un Cercle de Llum, potent, efectiu, que connecta amb les dimensions superiors de la Naturalesa, amb els altres plans de densitat, amb els Éssers avançats que allà resideixen, i fins i tot, interacciona amb Ells.   Molts Cercles de Llum així, actius i desperts, constituirán aquesta "massa crítica" (no m'agrada gaire aquest títol, però és el que s'ha anat encunyant), capaç de "donar la volta" a la situació dramàtica i lamentable del nostre món, que és observat amb curiositat i consternació, des d'altres civilitzacions del Cosmos, tant des del punt de vista del "canvi cíclic" en el que estem, com a nivell humà i espiritual. 
Molts d'aquests Cercles de Llum s'estan generant i preparant en aquests precisos instants al voltant de tot el món.  Quant el moment "maduri": les coses passaran...                                                                               
                                                                                                                                                             

dissabte, 19 de novembre de 2011

NO VINDRAN A "SALVAR-NOS" EN NAUS CÒSMIQUES...

            
           Ningú pot fer per nosaltres el treball, sino nosaltres mateixos

Parlant del "salt quàntic dimensional" o pas de l'àmbit actual de tres dimensions, al de quatre i al de cinc, faré algunes reflexions més al respecte i insistiré en algun detall important.
El "canvi dimensional" en cap cas no és una "fugida cap endavant" i no és tampoc traslladar-nos "qui sap a on" o "lluny d'aquí a algun paradís".  NO.  El "Paradís" el tenim aquí a la Terra, però de tots depèn que hi sapiguem viure i en siguem conscients.  En "quarta dimensió" es transforma el nostre món, i amb ell la Humanitat que l'habita, l'únic i el més important de tot és ser-ne conscients.  Però el canvi, la transformació ja s'està produint, ara mateix, d'una manera pautada i progressiva (i controlada, i afegiria).   Ja dèiem en entrades anteriors que, camps magnètics o capes d'aquesta energia menys densa i subtíl, de "quarta dimensió" s'estan dipositant arreu i en qualsevol punt del nostre món.  I això està incidint en el camp magnètic de cada ésser humà, de manera que, d'un temps cap aquí, moltes persones estan desacobrint o be s'adonen, de la seva "nova" facilitat per visionar i fins i tot  per penetrar en aquest pla dimensional del que formarem part integrant, al final del procés cíclic planetari i còsmic en el que estem posats.   Car aquesta proximitat dimensional, de mica en mica, està "convertint o transformant" l'antiga freqüència terrestre tridimensional, en la "nova o tetradimensional".  És un grau més de la Consciència on l'home es te d'auto laborar, es te de transformar també, per ser-ne mereixedor.

Chakres i Cossos Energètics de l'Ésser Humà

Aquest procés succeeix "aquí", i els éssers humans li fem front amb el nostre propi cos físic, quje ens és soport en aquest àmbit i que s'anirà adaptant.  El que cobra més importància ara, repeteixo, és fer-nos-en conscients (ho hem dit sovint), és important per nosaltres, com a éssers humans "implicats i involucrats" en aquest procés: casa nostre està canviant per be, siguem-ne dignes habitants...
El Planeta Terra com a ésser viu que és, està immers en aquesta gegantina transformació: i sap que ens te en la seva epidermis, n'és conscient, sap perfectament que un tremolor o un estossec seu, pot ser "fatal" per tots, en forma de terratrèmol o tsunami.   Per això ens cal ser conscients, per nosaltres mateixos, i també per la Consciència Planetària.
Aquesta transformació de "tercera a quarta dimensió" suposa "canvi de freqüència", "canvi de densitat", si els éssers humans "ens fem conscients", canviem la nostra pròpia "freqüència de vibració" i la Consciència adquirida ens capacita per col·laborar amb el nostre Planeta, i entendre tots aquests processos naturals dins la mecànica celeste.
Sempre he dit que d'ajuda "directe" de civilitzacions superiors de l'espai, és obvi que n'hi ha hagut, n'hi ha i n'hi haurà, estic redferint-me a forces ètiques, espirituals i positives.

                                               Despertar de la Consciència                                       

Ara be, ens hem de treure del cap la idea de "salvaments espectaculars, amb naus còsmiques" , doncs així mai no aprendriem la lliçó: l'ajut que ens fa és un altre...  És un ajut que no se'ns endú del nostre escenari terrestre habitual. si de cas, se'ns ajuda a fer-nos-en "conscients per viure'l tal i com l'hem de viure i encaixar, pel propi progrés i experiència humans". Viure plenament conscients tot aquest cicle còsmic forma part d'aquest "lliure albir" que mai no es pot alterar si no son causes veritablement extremes.   El nostre món viu aquest procés i nosaltres l'hem d'assistir  per la part que ens toca.  Uns altres seran els que potser voldran fugir...
Necessitem ser "responsables" i exercir aquesta "responsabilitat" com éssers humans de la Terra, això equival, i perdoneu-me la insistència, a ser conscients.  I així serà la "massa crítica" que justament ara s'està gestant i que protagonitzarà en primera persona, i en energèticament, el "gegantí canvi fonamental" que es necessita.
Cal dominar l'"Ego i la Ment", reduir al primer, controlar la segona, i aconseguir que l'únic centre decisori sigui la Consciència, doncs està connectada al nostre Ésser Intern: Ho sap tot, ho te tot, ho recorda tot...   l'Ego és un "software" que ningú ens ha ensenyat a utilitzar...  La contrapartida és, que ens molts casos, ens ha esclavitzat amb la seva ignorància, amb la seva enveja, amb el seu odi, amb el seu engany, amb el seu orgull, amb les seves gelosies, el seu desig incontrolable, la seva insaciabilitat...  La Consciència doncs, és sàvia, neta i pura: viu permanentment en l'Aquí i l'Ara,  i és la Llum que vertaderament fulgura en l'interior de l'ésser humà: és el JO SÓC.

dilluns, 14 de novembre de 2011

NOU ASSAIG GENERAL PEL CANVI DE CONSCIÈNCIA


Aquest divendres passat dia 11, al "Cercle de Llum Montserrat", vàrem tenir l'enorme alegria de rebre un grup de guerrers de la llum procedents de Valladolid, els quals es van unir generosament a la roda magnètica especial que, amb motiu de la Meditació Mundial d'quest dia, es va realitzar en les immediacions del Massís Sagrat de Montserrat, envoltats de boira màgica i amb aquest prana meravellós, les emanacions perfumades, humides i energitzants de Gaia, la nostre Mare Terra, i sota la "direcció conscient" de nostre Ésser Intern Col·lectiu i els Lluminosos Éssers que concorren a aquests "treballs", molt discretament, des dels seus àmbits subtíls de densitat.   Gràcies a tots i a totes per aquesta inestimable contribució a la regeneració del nostre món Terra, per l'obertura d'aquest Portal de Llum, Pau, Harmonia i AMOR, extensible a tot el Planeta i al Multivers...
Cadada vegada que grups humans clouen "rodes magnètiques" o es realitzen "meditacions sincronitzades", com la d'aquest darrer dia 11 que, com és sabut, ha estat coincident amb més i any (11-11-11), a nivell mundial, s'afebleixen, es neutralitzen amb saviesa les forces de l'obscuritat ( i no son falòrnies fantàstiques, com algu ha pretès);  en la "xarxa energètica mundial" hi incideixen les bones energies generades, de manera admirable i rotunda, sobre aquells que, únicament pels seus interessos paerticulars, volen impedir l'imprable progrés de la nostra Humanitat vers la Llum, i vers aquestes increïbles cotes multidimensionals.


  
Està clar que això no és un "joc".  Totes aquestes accions energètiques,  afinen llur efectivitat a nivells increïbles, com més "desperts" de Consciència son els seus participants. I està clar que s' obren "Portals Dimensionals", però no perquè sigui una dada determinada (com aquesta de l'11), sinó que ho decideix la Consciència lliure i desperta dels quins prenen la decisió. 
L'ésser humà s'ha d'alliberar de les sempre "baixes freqüències vibratories"  que, de manera ben planificada generen la quasi totalitat de medis informatius, esdevinguts de forma permanent en negatives caixes de resonància dels pitjors i més baixos successos i esdeveniments mundials: Cal apagar definitivament els aparells de TV quines transmisions enfonsen literalment l'ésser humà en les seves pròpies misèries, els "enganxen" i mantenen permanentment en aquesta lamentable situació.   Ningú dels que s'han passat hores i hores al sofà, engolint-ho tot de la TV, fos el que fos, no s'ha guarit de cap depressió,  en tot cas, la "distracció", no ha fet altre cosa que empitjorar la seva psique, allunyant a la persona més i més de la seva pròpia "adormida" Consciència.
Cal ser summament selectius navegant per internet, car existeixen llocs del ciberespai no s'hi genera més que porquería i confusió.        La premsa tant sols dona "segons quines noticies" que s'enquadrin dins els paràmetres que el "poder" determina...   Quanta professionals honrats i abnegats, "no pensen ni creuen que aixó sigui cert", i d'això se'n val el nmateix poder. Doncs el "poder que tenalla al món" es basa en el "domini i control dels medis d'informació" i amb mitjans sofisticats i subliminals, que molts, de dins d'aquest hipnotisme col·lectiu no perceven.
                                     Him. Més enllà de la LLum (fotograma del film)
   Per això és urgent "Despertar Consciència".   Si els éssers humans surten de la seva "llarga letàrgia egoica i mental", serà impossible de caure en cap "xarxa de mentides", la vertadera massa crítica que està emergint ara mateix, es basa en la Consciència Desperta, per això  no pot utilitzar cap de les eines que han configurat les antigues i ja obsoletes "sagnants revolucions d'abans": això ja no serveix pel Món Nou que s'està gestant, per la Humanitat del Nou Paradigma Quàntic i Dimensional.
Som en una "Matriu Hologràfica" amb espai i temps, on tot està interconnectat amb tot.  No hi ha res que succeeixi que no afecti (d'alguna manera) a la reste.  Un petit canvi en un sol punt de la Matriu, pot canviar l'Holograma sencer:  AQUESTA ÉS LA CLAU PER LA MASSA CRÍTICA CONSCIENT, la Clau Mestre capaç de "tombar" la situació que impedeix a la Humanitat i a la Terra, d'avançar progressivament a costat dels altres sistemes de mons, dins de la nostra Galaxia, i sortir d'aquest aïllament tant perllongat.
L' 11-11-11, HA SIGUT UN ASSAIG GENERAL PER L'IMMINENT CANVI DE CONSCIÈNCIA, Y TOTS ELS HOMES i DONES QUE HO HAN FET POSSIBLE ARREU DEL MÓN, SON,  SENSE CAP DUBTE, LA MASSA CRÍTICA REVOLUCIONÀRIA, DESPERTANT CONSCIÈNCIA I AVANÇANT CAP A LA LLUM AMB FERMESA: AQUEST ÉS EL CAMÍ...
                                                                                                                                                                           

dimarts, 1 de novembre de 2011

LA INTERVENCIÓ D'ELLS: MÉS ENLLÀ DEL LLIURE ALBIR


El "Lliure Albir" que s'ha caracteritzat pel respecte a la raça humana i la no intervenció en aspectes bàsics de la seva estricta responsabilitat, per part d'Éssers avançats i ètics del nostre Sistema Solar o d'altres punts de la Galàxia, és evident que ha "hagut de tenir "fissures" "(per dir-ho així i també gràcies a Déu per tenir-les) car s'han plantejat "intervencions puntuals" (que s'estan portant a terme) en temes tant flagrants com la "contaminació expressa" de l`'espai aeri, sota del qual estem respirant tots,  a base de compostos químics que escampen els tristament coneguts "chemtrails" o "esteles químiques" (que no de condensació), que si han llançat "virus" arreu del Planeta, incidint en la psique de les persones, des de fa uns quants anys, amb afectacions humanes diverses o be emmetzinant els camps de cultius i fruiters, o incidint també sobre la meteorololgia i el clima, per suposat, amb la col·laboració de l'anomenat "Projecte Haarp", i coses molt pitjors que estan en les ments de tots i que han afectat de manera superior i directament, la rotació i la inclinació dels eixos de la Terra.
Ara també s'hi ha d'afegir que "volen impedir l'entrada i/o la recepció (la elit o poder mundial) d'aquestes energies per part dels humans i que provenint del "forat negre" del centre de la Galàxia, son literalment regeneradores de la Consciència, del "despertar conscientiu humà", que ens arriben a partir del "cicle còsmic" que estem travessant i essent molt vitals i benèfiques per la Humanitat.

                                                                                   - Il·lustració -

No és cap novetat que aquest "poder mundial" NO VOL de cap de les maneres, una Humanitat de "Consciència Desperta" y de Lliure Mentalitat, mai no han  volgut el progrés de la Humanitat sinó el seu  "sotmetiment", i això sabent que estan en la recta final del seu domini. Naus camuflades d'avions i controlades per Éssers Evolucionats, que vetllen aquest procés còsmic planetari, en el que estem immersos, estan netejant, contrarestant els efectes letals d'aquesta anomenada "pols intel·ligent" que estan llançant, que asseca els núvols, però el que és pitjor encara, incideix en el nostre ADN, fa que tingui una separació, i per tant, que no siguem "bons receptors" de les ones que ens arriben, i que així, no puguem fer el pas que s'ha de fer.  Però entre tots, hem de procurar de NO DONAR-LOS AQUEST GUST...  Què s'han cregut ? 
És realment cert que no estem sols i mai no ho hem estat, malgrat la singularitat del nostre món Terra, els llinatges que des de fa milers d'anys, se'n van apoderar, i l'estat real i objectiu de la nostra Humanitat dels 7.000.000.000 (set mil milions) d'habitants.  Els enormes desequilibris dels amplis sectors de la fam, la pobresa i la malaltia,  o els dels països "rics", esclavitzats per la banca mundial, i les hipoteques, l'atur, la crisi com a "lacra" del mateix negatiu "sistema"...  La manca absoluta de principis ètics i morals, creant guerres i terrorismes per "pur negoci" i poder,  les drogues, que no ingteressa eradicar, els grans prelats i eclesiàstics amb el títol ignominiós de la "pederàstia" i un llarg etzètera que fa vergonya seguir enumerant...

 
                                                 La Plaga dels "Chemtrails" contaminadors...                                                 

No és estrany que veïns còsmics que ens visiten no entenguin  COM ÉS QUE CAL PAGAR PER TOT  EN UN PLANETA ON HEM NASCUT ?  Y el qual s'ha destruit fins a extrems alarmants...
No estem sols, i son moltes les civilitzacions de l'espai que estan pendents del que succeeix en aquest caòtic i primitiu món.  També les "confederacions organitzades de mons"    com pot ser el cas del "Consell d'Andròmeda" o el Grup anomenat del "8".  Els que ens vigilen i alhora ens ajuden, els realment ètics, que depenen d'aquests "Consells o Grups" saben molt be el que està succeint a la Terra.  I coneixen també el treball de molts grups arreu del món, que s'esforcen constantment, per seguir contrarestant tota aquesta porqueria, aquestes baixes freqüències, que han pretès de "fer creure a l'home" que era l'  "únic que hi havía"...
Mai el "sistema" imperant,  podrà ser un interlocutor vàlid, pels mons organitzats i evolucionats, en l'escala científica i espiritual.   Algú ha dit (no donaré noms) que al 2014 una representació pleiadiana visitarà la ONU...  Cal esperar, en tot cas, que sigui una "ONU" molt diferent  de la que coneixem avui dia, representativa d'un Nou Paradigma, d'un Nou Món, perquè la nostra Terra es pugui arrenglerar, real i objectivament, amb els mons de Progrés Integral, i pugui conviure en aquest Multivers meravellós ple d'AMOR, PROGRÉS, ESPIRITUALITAT I VIDA.

                                               grup de naus a MONTSERRAT