dimarts, 26 de juny de 2012

ELS CAMPS ÀURICS


El massís de Montserrat te una "aura prànica" que hom només pot veure quan s'observen els contorns o perfils, no amb mirada "fixa" sinó amb l'esguard aparentment "perdut o vague", encara que sense perdre o deixar d'abraçar l'angle senser de visió, objectiu del que estem observant.  L' "Aura" no pertany al mateix rang de freqüència amb que visionem amb "normalitat"  tot l'espectre d'aquest àmbit tridimensional.  Les "Aures" o "camps àurics o magnètics" propis de "tot el que viu": a més de les muntanyes, tots els minerals, vegetals, animals i humans, no entren, com dic, en el "rang normal de visió", i per poderles visionar cal un cert "entrenament" a través del qual hom aprèn a "saber visionar" rangs de freqüències que estan més enllà del físic, que ens és més habitual, amb tots  els seus matisos, colors i cadencies:  és quan ens podem fer càrrec realment de la meravella energètica que ens envolta, inclòs el nostre bell Planeta.     Quan hom està ben entrenat a "saber mirar" aquests rangs d'energia, observant-los en profunditat pot dilucidar l'estat de salut, per exemple, d'una persona, contemplant llurs diverses tonalitats, intensitats, matisos i colors.


Amb tot, i degut a la "proximitat" - en els temps que estem vivint -, de la "quarta dimensió", sobreposant-se en llocs i moments determinats a la "tercera dimensió", dins el procés de canvi i modificació de freqüència, que està convertint el nostre Planeta en un món de "quarta densitat" aquesta facultat de visió suara esmentada, també esdevindrà completament activada i natural en la Humanitat transformada que s'està gestant, i per tant, no serà necessari "entrenar-nos" com ara ho han de fer moltes persones.
Molts dels infants que estan arribant avui al nostre món, ja incorporen alguns d'aquests sentits, així com també molts dels que han anat arribant aquestes darreres dècades.  A tal extrem, que parlar de "telepatia" o "clarividencia", posem per cas, ja no és més una qüestió de ficció sinó una realitat ben pràctica i palpable, consubstancial amb les transformacions en les que estem immersos, sentits activats permanentment, més enllà dels cinc que han caracteritzat aquest món físic, tant importants com limitats, i susceptibles de "portar a errors", per quan TOT, es tamizava amb aquests "cinc sentits" sense tenir en compte o ignorant, "altres sentits" de que disposa l' "home integral" i que el permeten d'analitzar d'una manera complerta i total, tot allò que s'investiga, a part de connectar-nos amb la "realitat multidimensional"...

                                                                                     
El "Camp Àuric", a mida que es "desperta Consciència", es nodreix i creix, i també abraça més distancia partint del nucli del propi cos.  El "Camp Àuric" irradiant, d'un ésser de Consciència Desperta, abraça tot el seu entorn, (vegis aquesta imatge), fins a una distancia inusitada.  Constitueix realment un "Esser de Llum" amb un "camp àuric" magnetitzat que inunda amb una força poderosa i benèfica, l'espai circumdant pel que es desplaça, i ningú pot quedar indiferent de la seva proximitat.
L'ésser humà en general, està envoltat en distints camps energètics que l'acompanyen permanentment.  La qüestió es, que per un percentatge força elevat, el "corrent" és que hom no n'és conscient.   L'amplada àurica o energètica més propera i immediata al cos físic, hom la pot mesurar estenent els braços en creu, pels costats, per davant i per darrere, també per damunt del cap i per sota els peus (tocant la terra), aquest seria un primer "límit energètic" que ens acompanya arreu, a partir del cos sòlid.
Si som prou sensibles (que si que hom som, si hi posem atenció) som capaços de captar si en el nostre radi energètic hi entra algú que vibri alteradament o radicalment diferent a nosaltres, tant en sentit positiu com negatiu.   Sovint tenim sensacions d'aquestes, produides per persones o camps àurics, que es barregen o es contraposen amb els nostres.  I moltes vegades hem tingut un sentiment estrany, emocional, sensitiu, però per "desconeixement" (el més probable), no s'atribueix a "alarmes" que se'ns disparen, quan algú "envaeix" el nostre propi camp àuric.


Es important dins les pràctiques d' "Auto observació", de les que tant parlem, vivenciar, experimentar "tot el que sentim", quan estem en aglomeracions humanes diverses, com grans estadis esportius, sales de cinema, de festes, etc., on les mútues "invasions dels espais energètics o àurics" respectius, es produeixen fàcilment i amb multiplicitat, i amb fortes emocions, rivalitats i alteracions diverses.
Aquest és un treball "d' auto sensibilització conscient".   Com més conscients, més percepció de la realitat: si un primer límit l'hem aconseguit amb la "mesura" dels braços en creu, una segona delimitació es pot traçar a "tots els ambients on hom hagi d'intervenir (més enllà del primer límit), la llar, el treball, al carrer on es viu, etc., i això vol dir "on sigui que tu vagis i fins on els teus ulls abracin en cada moment"...
De fet, l' "AURA", pels que saben veure-la i llegir-la, ve a representar la "tarja de visita" més pura, real i objectiva de la persona que tenen al davant...

                                                                                  
                                                                              
                                                                                                                                                          

divendres, 22 de juny de 2012

IMAGINACIÓ CONSCIENT: ESDEVENIR CONSCIENTS


Algú s'imagina com és "un home de Consciència Desperta" ?   Com actua davant de qualsevol circumstància de les que, quotidianament, viu la gent "comú i corrent" arreu ?   Algú imagina, per uns moments, com és un món compost per "éssers conscients" ?   Sense exèrcits i sense guerres.  Amb una idea ben desenvolupada de Consciència en expansió, progrés objectiu, avenç científic i espiritual, creixement continu del Coneixement, sense el "llast esclavitzant del diner-deute", amb l'eradicació de totes les malalties, sense abusos a l'infancia, sense zones "riques" i zones "pobres" al món, perquè a algú li interessa així..?   Sense ideologies polítiques, ni religioses, que divideixen i impedeixen, com s'ha conegut fins avui, el desenvolupament integral de l'ésser humà ?   Algú ho imagina, sense pensar que això segueixi essent  una "utopia", com han volgut "fer creure" a la gent inquieta, anhelant, que es fa preguntes ?    Algú es pregunta perquè en les escoles i aules no s'ensenya "què és la Consciènmcia, l'Ésser Intern, el que realment l'Home és: Una Essència Divina ?  Aclarim, un cop més, que això "no és religió".  Estem parlant de l'aspecte "essencial" de l'ésser humà: allò que l'interconnecta amb el multivers i el gran cosmos.


El que ensenyen a les escoles i universitats és el viu reflexe de la societat que entre tots fem: per això no s'ensenya l' "Auto Coneixement de la Consciència" en els centres d'ensenyament.  Molts pedagogs i ensenyants no coneixen el tema, ni tant sols s'hi interessen.  Nomès en un món "conscient" i amb ensenyants "desperts de Consciència" hom pot preparar els escolars des del bressol, per arribar a ser membres i formar una Humanitat Desperta i Integral, com serà en un futur no llunyà.
El que si, que realment és una "utopia", és "esperar o confiar" que de l'actual estat de coses, en pugui sorgir una transformació d'aquesta categoria: la poma podrida ha empestat tot el bonic cistell...  Cal posar un cistell nou amb bona fruita fresca i "posar-hi una intenció transformada, coherent, de progrés autèntic, és a dir: CONSCIENT".
L'Holograma planetari humà, ja és en el seu punt per una actuació pràctica i decidida de l'emergent "massa critica conscient" que està flolrint arreu de la nostra estimada Gaia, per posar-hi una "intenció transformada, justa, d'elevada freqüència vibracional", que canvií definitivament la prelació de "valors, experiències i objectius" perquè el Planeta i la Humanitat siguint contínuament impulsats cap endavant, vers un creixement permanent i seguit, en aquests instants únics en que, des del "Cinturó de Fotons", el Centre Energètic de la Galàxia i el "nostre" SOL, l'expansió de la CONSCIENCIA genera aquest important "desembaràs" que condueix a la reiniciació intrínseca i dimensional, i consequentment a una transcendental Ascensió de la Consciència Planetària i dels Éssers Humans (que així ho hagin decidit...).


                                                                                

No en totes les èpoques es dona aquest "gran impuls còsmic" sinó cíclicament cada 26.000 anys terrestres, com tant be ho coneixia i ho va transmetre la Savia Civilització Maia, que ho va deixar anunciat per les futures gernacions: nosaltres!   Per això en aquests instants és tant preciosa l'oportunitat que es dona als éssers humans, per això és tant important "Despertar Consciència ara i aquí" i saber aprofitar correctament aquest "impuls còsmic" tant benèfic per l'expansió conscient dels éssers humans.  Les "importants energies còsmiques"  estan arribant i seguiran arribant, tant si hom pren la "decisió de despertar" com si no la pren.  Però això darrer, contribuirà a que aquesta "manca d'anhel i d'auto coneixement" es facin més acusades.  Qué vol dir això ?  Que cal l'esforç conscient de cada individu DE VOLER AVANÇAR VERS LA LLUM.   Si algú "no fa" aquest esforç de voluntat: és la seva propia responsabilitat: l'ajuda energètica que arriba del cosmos, "no farà el treball de ningú" així, per les bones: no ens enganyem.
No oblidem que estem "interconnectats amb el multivers" i que som "cocreadors de realitats" i, evidentment, de la nostra propia realitat...  Som parts de la Divinitat experimentant en cossos físics multifuncionals, vertaders ordenadors biològics...   No és un somni, ni una fantasia anhelar i treballar per un Planeta Conscient poblat per una Humanitat Conscient:  Però ho hem de voler amb tot l'AMOR que siguem capaços de generar, l'hem de visualitzar amb la propia Consciència, la propia Voluntat ha de sentir aquesta crida...    ENS HEM DE FER GRANS: HEM DE SER CONSCIENTS !   EL "NOU I PARADIGMÀTIC MÓN" NOMES ARRIBARÀ QUAN L'HOME HO DECIDEIXI CONSCIENTMENT, I AMB UN PES VIBRATORI ESPECIFIC SOBRE L'HOLOGRAMA DEL PLANETA TERRA..! 


                                                                                   

                                                                                      
                                                                   

dimecres, 20 de juny de 2012

CERCLES DE LLUM: LLUMINOSES CEL·LULES

(IMATGE: PLANTA LUZ

La funció dels "cercles de llum" o "cèl·lules lluminoses" és com el seu nom indica: portar llum, fer llum, engrandir i engrandir-nos en la llum, és a dir, solidaritzar-nos els uns amb els altres, obrir-nos a totes les persones que anhelen "canvi i creixement" espiritual,  sensibilitzar per esperonar el creixement d'aquesta "gran massa crítica amb Consciència", per ser presents activament en l' "elaboració"  d'un nou i equilibrat món, amb "valors" molt diferents dels que "mal estimulen" el món actual.
Ara som  (com hem dit tantes vegades), en moments transcendentals "de grans estimuls còsmics i despertars de Consciència" quines freqüències de vibració s'executen per expandir la Consciència Planetària i Humana.  Es doncs una oportunitat immillorable que "no tenim dret a desperdiciar":  és hora d'actuar i de créixer.   Arriba una favorable ajuda a causa del Cicle Solar que estem vivim, i el viatge que, amb aquest, està realitzant el nostre Sistema Solar vers el Centre Energètic de la Via Làctia, al Gran Sol Alció, passant pel Cinturó de Fotons i les propies tampestes solars del nostre Sol que, en conjunt, estan escampant una "amalgama energètica excepcional de molt elevades freqüències, amb "capacitat" per expandir la Consciència Planetària i Humana, empenyent-nos a una Ascensió Dimensional nomès present cada 26.000 anys (el que tant be ens explica la Gran Cultura Maia)".  Tot això no ho podem rebre estàtics, com si no anès amb nosaltres, com si no tingués cap transcendència.                                                                              
Per això han sortit -i estan sortint-, "cercles de llum", "lluminoses cèl·lules" amb germans i germanes, multitud d'éssers humans que "ja han pres la decisió conscient" d'auto laborar-se, de viure l'instant present, de tenir un control objectiu sobre la seva ment, de practicar meditació com a mètode per trobar la "fusió" amb el propi Ésser Intern, i ser conscients sempre, de moment en moment i d'instant en instant, de totes les situacions i circumstàncies de la vida, així com també de tenir cura del propi Cos Físic (amb alimentació adequada i exercici) des d'on cadascú te totes les experiències i aprenentatges d'aquest món físic tridimensional.
Es bàsic doncs, el treball personal, individual de cadascú pel que es refereix a l' "Auto Coneixement", a la pràctica de la Consciència del Present, de l'Ara i Aquí, de l'Auto Observació contínua, a practicar el Silenci de la Ment, la Paciència i l'Acceptació de l'altre, el control i anàlisis de les propies emocions, l'ajuda conscient a qualsevol ésser humà que la necessiti: res a veure amb la "caritat hipòcrita".  I com s'ha dit, la pràctica de la meditació diaria; poca estona al principi, i anar-la allargant de mica en mica segons progrés.  El conjunt de tot aquest "treball sobre un mateix" expandeix més i més la Consciència, i en la vida quotidiana hom pot arribar a experimentar un "vertader, equilibrat i estable estat de Consciència".

                                                                          
  Un "Cercle de Llum" on cada membre "presenta un nivell plausible" de Consciència Desperta pot desenvolupar un "treball espiritual i energètic de més elevada sintonia i freqüència vibracional".  Objectiu i eficaç en totes llurs intencions i proposits quan hom anhela ser un factor positiu i d'ajuda, tant pel Planeta com per la Humanitat.  Les "Cadenes o Rodes Magnètiques" a aquest nivell, son d'una Consciència i un Potencial creixent i molt adequat.   De vegades, poden conduir fins a la connexió nítida amb altres realitats o freqüències dimensionals on Éssers de Llum, Mestres i Guies d'Elevació, ens poden donar grans coneixements en forma directa, doncs la "cònica columna de llum i energia generada" per la Cadena, penetra en les diferents densitats, i trasllada a aquesta junt amb els seus membres fins als diferents nivells subtíls, on son escoltats els mantrams, oracions, peticions, o qualsevol índole de "treball especial" en que s'estigui laborant.
No estic parlant de "màgies de fira" com segurament haureu notat.  Sinó de qüestions a les quals hom "no pot accedir" sense rigor, corresponsabilitat, coneixement de causa i Amor Incondicional al Planeta i a la Humanitat.
Formar part d'un "Cercle de Llum" és formar part d'un grup que treballa conscientment pel "Despertar de la Consciència" individual i col·lectiva: els "cercles de llum" sempre estan oberts a tots i a totes sense excepció...

              Cicle Solar: Flamarada Solar                                                                                         
dimecres, 6 de juny de 2012

LA MENT NO ES EL "JO" VERITABLE


La "ment" és pensament continu, constantment està activada, i encara més, si hom "no fa res" per evitar-ho. El pijor de tot és quan ens arrivem  a "creure que la ment és un mateix".  Habitualment, quan l'ésser humà no practica "auto coneixement" no controla la seva propia ment (ni tant sols s'ho planteja).  Tampoc fa cap distinció de tipus psicològic, i encara menys de tipus pràctic, entre el que realment és l' "ego", "la ment", "la Consciència", l' "Ésser Intern", etc., questions bàsiques per arribar a "descobrir" que l'ésser humà, en general, viu adormit de Consciència, i que el que necessita "és despertar"...
Si ens anem "despertant", anem "descobrint"  qui som realment: d'on venim, on anem i quin és el sentit de la Vida...   És veure "les coses" des d'una perspectiva "real i realista", objectivament, amb una certitud que no necessita anàlissis sofisticats, raonaments, demostracions, etc., "hom sap allò", amb la força indiscutible de la Intuïció, que és un dels "sentits meravellosos" del nostre ESSER INTERN: allò-que-vertaderament-som-tots-i-cadascun.


Quant comencem a donar-nos compte, que "no som" la nostra ment ordinària ?  Primerament, hom s'ha de predisposar a aquest "auto estudi".  Tot seguit, hom aprèn a aquietar la ment, és a dir, a calmar-la de tota aquesta cridoria constant, composta de pensaments, preocupacions, dubtes, ansietats, desitjos de tot ordre, i en definitiva, "totes aquelles connexions d'egos múltiples", que lliguen i esclavitzen als humans als limitats cinc sentits físics i bàsics del "perfecte ordenador biològic" que és el "cos físic".
Aquietant la ment: comencem a meditar.  Quant la ment queda en silenci, el que hom pot sentir no te explicació suficient, però la Consciència, que és la "connexió" a l'Ésser Intern, entra en la seva estança:  "la ment silenciosa" ens "ensenya la saviesa del no-pensar", de la Intuïció i el Discerniment.  En un paraula, quedem interconnectats al nostre JO vertader, qui pot transmetre llur "saviesa" i "memòria còsmica".
Lògicament, les "transformacions profundes", no son d'avui per demà.  Cal la "paciencia dels savis" per anar practicant "l' auto coneixement", "l' auto observació psicològica", i la Saviesa de la Meditació.   Aquest és un dels camins per anar deixant la "matrix" i entrar a la "nova realitat" que s'està formant.   Però un mateix te d'anar laborant, cada dia i cada nit, vivint cada preciós instant present, com si fos el "darrer" que viurem.   Al llarg d'aquest treball hom "descobreix" que "la ment ordinària"  no és el nostre JO veritable.

                                                                                  
Això es presta a confusió perquè el "normal" (lamentablement), és que allò que anomem "ego", que no és el nostre "jo real", sinó un "programa o software" del cos físic i dels cinc sentits,  s'apodera de la ment i la converteix en "caos i pensament continu",  això al llarg de milers d'anys ha sigut "escull i pedra d'entrebanc" per la Humanitat, que ha fet que tant sovint s'oblidi l'home  de QUI ES, realment, y QUINA ES LA SEVA MISSIÓ A LA TERRA.   Aquesta situació "psíquica o psicològica" en l'home, és la que ha originat l' "error i la ignorància", el "dubte i la creença", "la religió, en detriment de la vertadera i intrínseca espiritualitat que l' ésser humà alberga en llur Consciència, a través de l'Ésser Intern,   el "sotmetiment ple" que el "Sistema" sempre ha requerit de la Humanitat des de fa mil·lennis: totes les esclavituts, també l'esclavatge del "deute bancari" etc.
Per acabar, i com hem dit ja altres vegades, aquesta situació que ha sofert la Humanitat, no la eximeix d'una cosa anomenada "responsabilitat" en la mesura i el grau corresponent, car en un passat, que encara resta entre boires "cada Consciència o fracció divina interconnectada que som", va decidir el descens a les Dimensions Denses, principalment a la 3ª, encara que també a la 4ª.
                                                                              

dilluns, 4 de juny de 2012

TOTS SOM: "FORÇA D'AMOR CONSCIENT


Mentre el Cicle Solar evoluciona i ens encamina vers el "Nou Paradigma", aquest "Sistema" -basat en l'extorsió del deute bancari i la guerra-, lentament va agonitzant, i paral·lelament a això, tota la informació és al carrer a l'abast de tothom, a través d'una "Internet" (que alguns ja "veuen" censurada i intervinguda), que encara és "lliure" en molts països del món, encara que no en tots.  Amb tot, ara i aquí, -en aquests precisos instants-, hom "encara pot" cercar informació necessària i verídica, de tot el que realment està succeïnt a la "Matrix".  Obviament, m'estic referint a la informació que no s'alinea en els "paràmetres del Sistema", sino que, lliurement, informa i analitza totes les impostures i atropellaments d'aquest, amb coratge i sense cap pressió, que com se sap, n'hi han i moltes. 
Però, com plantar cara a aquest "Sistema"?   Les manifestacions pels carrers de les grans ciutats segueixen tenint força impacte, però quasi totes -per no dir el 100%-, s'acaven amb les anomenades "forces de seguretat", algun mastegot, i amb la derscàrrega d'adrenalina, l'enuig i la cridoria dels participants. Però en la "pràctica objectiva": que s'ha aconseguit ?  El trencament de vidres, les destrosses de locals o altres actes de violència extrema:  ajuden d'alguna manera ?  La resposta és "NO": més aviat és l'inútil "cop frustrat" d'una impotencia que no desapareix i que la pràctica ens ve a demostrar llur total "inutilitat".  I molts seran els que es diguin:  i doncs què podem fer ?


Heu vist mai el camp del "Barça" o el del "Madrid" abarrotats de seguidors en algun partit interessant ? I és clar!  Direu molts...  Doncs aquesta és la Força Psíquica que cal "treballar"...  Aquesta gran força entusiasta, capaç de guarir malalts, i d'obrar (això és molt important) fins a extrems inimaginables en el gran "Holograma del nostre món", actualment "manipulat" per uns "poderosos" que, a la vista tenim de on volen conduir la Humanitat.  La "Força Psíquica Conscient" de grups nombrosos de persones "te el poder de transformar les coses"  però el que primer ens cal és descobrir-ho per tenir-ne el convenciment  ja que una part  important del problema que patim globalment:  ES QUE NO ENS HO CREIEM !!  I els éssers humans: TOTS! , tenim aquest "poder" per utilitzarlo pel be, i en detriment dels que n'han abusat miserablement per temps indefinit i fins avui.
Com diu en Gregg Braden: "la fórmula per determinar quanta gent fa falta per a "treballar per la pau i la curació", en un grup humà, és la següent: 1. Calcular el nombre total de persones. 2.  Calcular l'1% d'aquest (multiplicar el total per 0,001).  3. Calcular l'arrel quadrada de l'1% obtingut."  "Aquesta fórmula produeix xifres que son menors del que hom podria esperar.  Per exemple en una ciutat d'1 milió de persones el total és a l'entorn de 100.


                                                                                              
En un món de 7 mil milions d'habitants (l'actual món Terra), el total es tant sols d'unes 9.000 persones.  Aquest càlcul tant sols representa la "quantitat mínima" per iniciar aquest procés: com més gent hi participi, més ràpidament s'expandeix el seu efecte. Això és precisament EL QUE PODEM FER  per transformar en un 100% l'  "Holograma del nostre món".  Ja sabeu que un "holograma" es compost per múltiples parts i cadascuna d'elles, conté en si mateixa  la "part" i la "totalitat", gràcies a això el podem regenerar insuflant-li el més just i correcte pel "Progrés Conscient de la Humanitat" esborrant de "soca-arrel" aquest antic malson que esclavitza i dificulta el progrés autèntic espiritual, social, humà...
Tot i la importància de "conèixer" i estar "informats" no s'ha de perdre de vista que l'única ressonancia vàlida és la de la Consciència, i és en aquesta, on la hem de cercar, a qui hem de "fer cas", car tinguem sempre present que és la que ens "uneix amb el nostre Esser Intern", amb "l'Essència Còsmica", que ens fa "savis" i "objectius", la clau real i efectiva, el baròmetre amb el que mesurem el "progrés" i el "treball" totes i tots els quins bateguem per "Despertar i Créixer", i ser alhora,  efectives Cel·lules lluminoses favorables a la Gran Ascensió de la Consciència Humana i Planetaria.
Per acabar, afegir, que hom pot estar "informat" molt correctament de la "veritat més objectiva" del que està succeint  al Planeta en aquests moments.  Però la "informació en si mateixa" no dona creixement directa, tot i que si que ens pot "estimular per que fem el treball" i per cercar mètodes adequats  on hom pugui practicar efectivament un "camí d'auto coneixement". Totes i tots som Força d'Amor Conscient potencial: FEM-NOS-EN CONSCIENTS I ACTUEM..!